گروه ایگال در سال 1400 بر آن شد تا با حمایت مادی و معنوی از یکی از مجموعه های معتبر برگزار کننده رویدادهای معماری (گروه آبژه) اقدام به حضور موثر در رویدادی متفاوت و تخصصی در زمینه تولید محصولات خاص و منحصر به فرد که توسط معماران بنام و حرفه ای طراحی شده بودند نماید. در این نمایشگاه تصمیم بر آن بود تا موضوع طراحی را یک مبلمان مرتبط با ساختمان در نظر بگیریند که فضای قرارگیری آن برای معماران و طراحان صنعتی به خوبی قابل درک است. 

«یونیت روشویی» به عنوان یک مبلمان فضای سرویس بهداشتی می تواند برای کاربری های مختلف مسکونی و غیر مسکونی نظیر هتل، اداری طراحی و …. ساخته شوند که مد نظر ما کاربری مسکونی بود. طراح در جایگاه یک کاربر محصول با محصولات موجود (یونیت روشویی و کابینت آن) برای فضاهای عمومی و خصوصی چه مشکلاتی دارد که نیاز استفاده کننده از محصول را پاسخگو نمی باشند. در این نمایشگاه هدف تولید انبوه محصولات مدنظر و تلاش بر آن بود تا از طرح های موجود در بازار فاصله گرفته شود و دیتیل های اجرایی محصول بگونه ای طراحی شوند که محصولات قابلیت تولید انبوه را تا حد ممکن برای تولید کننده داشته باشند. 

ارزش های پیشنهادی محصول ارائه شده در نمایشگاه: