مجموعه کابینت مدرن 35

کابینت مدرن سبک خاصی در طراحی دکوراسیون آشپزخانه و چیدمان کابینت است که از الگوهای منظم و متقارن در آن استفاده می‌شود. در این سبک، از شلوغ کاری‌ها و کنده کاری‌های سنتی استفاده نمی‌شود طراحان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که از الگوهای ساده و درعین‌حال چشم نواز استفاده کنند. تقارن و ساده بودن مهم‌ترین اصل طراحی کابینت مدرن است و معمولاً بین قسمت‌های مختلف فاصله ایجاد نمی‌شود. در این سبک، زمانی که درب کابینت بسته می‌شود، چیزی به جز یک خط نازک که نشان مرز بین قفسه‌هاست دیده نمی‌شود و از دستگیره‌های ساده و یا بدون دستگیره استفاده می‌شود.

برای طراحی رنگ کابینت مدرن از الگوهای یکپارچه از یک یا دو رنگ ثابت استفاده می‌شود و رنگ‌های شلوغ چندان کاربرد ندارند.

 طرفداران کابینت مدرن از ویژگی‌هایی مانند سادگی، تقارن و همخوانی با تجهیزات مدرن به عنوان نقاط آن یاد می‌کنند.