این آشپزخانه تنها به خاطر زیبایی‌اش برجسته نیست بلکه در اوج کاربردی بودن طراحی شده است. طیف رنگی مشکی با چیدمان هوشمندانه‌ای در مقابل رنگ طوسی در کابینت ها ارائه شده است. خطوط صاف و سطوح بدون شلوغی که به طور اساسی به این طراحی تعلق دارند، و به زیبایی آن می افزایند.

گالری تصاویر کابینت آشپزخانه مدرن

بیشتر ببینید