در این آشپزخانه طراحی مینیمال و لوکس با هم دیدار میکنند .کابینت‌های ایگال، نمادی از زیبایی و کارایی هستند. تن‌های تیره و غنی درب‌های کابینت، تضاد دراماتیکی ایجاد می‌کنند و بیانیه‌ای جسورانه می‌سازند که با حس سادگی و آزادی فضا تکمیل می‌شود.

گالری تصاویر کابینت آشپزخانه مدرن

بیشتر ببینید