کابینت‌ها شهادتی بر تسلط ایگال در طراحی آشپزخانه هستند، با خطوط پاک و پالت رنگ خاکستری نرم که حسی از آرامش و وقار را برمی‌انگیزاند. خطوط عمودی کابینت‌ها بافتی را معرفی می‌کنند که هم از نظر لمسی و هم بصری جذاب است، در حالی که یکنواختی آنها اطمینان می‌دهد که فضا با نظم و یکپارچه باقی می‌ماند.

گالری تصاویر آشپزخانه نئوکلاسیک

بیشتر ببینید