کانترتاپ‌های سنگ طبیعی مشکی، تضاد چشمگیری در برابر بافت‌های چوب ایجاد می‌کنند، فضایی از تجمل و ظرافت را به وجود می‌آورند.

در ایگال، ما بر این باوریم که آشپزخانه شما باید به اندازه خودتان منحصر به فرد باشد. به همین دلیل ما راه‌حل‌های سفارشی را ارائه می‌دهیم که برای برآوردن هر نیاز شما طراحی شده‌اند. از طراحی گرفته تا براق آلات و نهایی سازی ، هر عنصر قابل سفارشی‌سازی است، به شما اجازه می‌دهد فضایی را خلق کنید که واقعاً متعلق به شما باشد.

تصاویر گالری کابینت آشپزخانه مدرن

بیشتر ببینید